TANAP Yerel Kalkınma ve Ekonomik Büyüme Programı

Habitat Derneği ve TANAP tarafından yürütülen yerel kalkınma ve ekonomik büyüme programları kapsamında IDEMA strateji oluşturma, saha araştırma çalışmaları, sektörel kümelenme aktiviteleri ve strateji oluşturma alanlarında danışmanlık, saha çalışmaları ve eğitim hizmetleri sunmuştur. Erzurum, Kars, Ardahan illerinde yerel kalkınma ajansları, ticaret ve sanayi odaları işbirliklerinde yürütülen proje kapsamında 2 temel bileşen bulunmaktadır:

  1. Ekonomik Büyüme Programı - Küme Geliştirme & Rekabetçilik - Peynir Sektörü
  2. Yerel Kalkınma Programı - Turizm Sektörü

Ekonomik Büyüme Programı - Küme Geliştirme & Rekabetçilik

TANAP Ekonomik Büyüme Programı, KOBİ Büyüme Programı'nın uygulanması ve yerel, bölgesel ve uluslararası ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi yoluyla sektörel kümelenmelerin ve üye KOBİ'lerin rekabet edebilirlik ve kurumsallaşma düzeylerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje öncelikle Kars, Ardahan ve Erzurum illerinde önemli gelişme potansiyeli olan ekonomik sektörler için potansiyel kümelerin haritalanmasını ve kümelenme stratejilerinin geliştirilmesini içermektedir. Proje faaliyetleri arasında;

  • Kars, Erzurum ve Ardahan'da büyüme ve kümelenme potansiyeli olan kilit sektörlerin profillenmesi ve belirlenen sektörlerin mevcut sektörel uzmanlık kapasitesinin incelenmesi 
  • KOBİ'ler ve ticaret örgütleri de dahil olmak üzere bölgesel özel sektör paydaşlarıyla sektörel uzmanlaşma yoluyla yerel uzmanlığın desteklenmesi 
  • Kilit sektörler üzerindeki potansiyel analizin nihai bulgularının raporunun hazırlanması ve kümelenme yaklaşımları hakkında öneriler geliştirilmesi bulunmaktadır.

Yerel Kalkınma Programı

TANAP Yerel Kalkınma Programı, şu anda bölgesel kalkınma için önemli olan sektörlerin yanı sıra yüksek potansiyele sahip sektörleri -Kars, Erzurum ve Ardahan- tanımlamayı amaçlamaktadır. Programın kapsamı, sektörel uzmanlığın geliştirilmesi ve yerel turizmin artırılması ve bölgesel olarak en fazla etkiye sahip sektörlerin (tarım, üretim ve hizmet sektörleri dahil) önceliklendirilmesi amacıyla bölgedeki yerel kalkınma ve turizmin anahtarı olan profil oluşturma sektörlerinden oluşmaktadır. Seçilen kilit sektörlerin rekabet avantajları ve değer zinciri analizlerine dayalı olarak iyileştirilmesini artırmak ve kolaylaştırmak için stratejik bir eylem planı geliştirilmiştir. 

Sektörel strateji ve yol haritası, TANAP bölgesinde yerel kalkınma ve turizm için kilit sektörlerin rekabet gücünü ve yenilikçiliğini artırmak amacıyla geliştirilmiştir.