SAĞLAM KOBİ

Günlük yaşamın bir parçası olan afetler genellikle beklenmedik zamanlarda ve anlık olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle afetlere hazır olmak ve olası afet risklerine yönelik stratejiler geliştirmek günümüzün en önemli ihtiyaçları arasındadır. Bu kapsamda UPS Global Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu, Amerikan Ticaret Odası Vakfı, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, IDEMA Uluslararası Kalkınma Yönetimi Ajansı ve UPS Türkiye iş birliği ve yerel paydaşların desteği ile Sağlam KOBİ projesi Türkiye’de hayata geçirilmiştir. 2013 yılından beri faaliyet gösteren Sağlam KOBİ projesi IDEMA tarafından yürütülmektedir.

KOBİ’lerin afetlere hazırlık süreçlerine ve yaşanabilecek olası afetlerin ardından iş hayatına hızla dönmelerine destek sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, bugüne kadar 25 ilde 65 eğitim ve eğitmen eğitimi düzenleyen Sağlam KOBİ Projesi Türkiye genelinde yaklaşık 3.000 KOBİ’ye 15.000’den fazla kişiye ulaşmıştır.

Birebir eğitim ve eğitmen eğitimi faaliyetleri yanı sıra, çevrimiçi ücretsiz araç kitleri ile de KOBİ’lerin afetlere hazırlık süreçlerini desteklemekte, teknoloji destekli çözümler üretmek için hackathon etkinlikleri düzenlenmekte, bu alanda farkındalığı artırma amacıyla araştırma çalışmaları ve seminerler düzenlemektedir. Yerel ölçekteki bilgi ve tecrübelerini küresele taşıyan Sağlam KOBİ ile, ülke bazlı içerik geliştirmekte ve eğitim faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir.

Linkler: https://www.facebook.com/saglamKOBI/

https://twitter.com/saglamkobi

https://www.instagram.com/saglamkobi/

www.saglamkobi.com