Mahallede Ortak Yaşam

Mahallede Ortak Yaşam Projesi; tüm Türkiye’de sokak hayvanları ile sevgi, uyum ve güven içinde birlikte yaşayabileceğimiz bir mahalle kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Projenin ilk ayağı İstanbul Eyüp Sultan’daki Göktürk Merkez Mahallesi’nde veri temelli hareket eden, bireysel çabayı ortaklaştıran  ve ön yargıları ortadan kaldıran bir topluluk yaratılmasıyla başlamıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda mahalleler bazında örgütlenecek Gönüllü İnisiyatifleri ve proje kazanımlarını hayata geçirmenin temel aracı olacak olan Semtpati mobil uygulaması ile birlikte “Örnek Mahalleyi” gerçek kılınacaktır. Gönüllüler, “Semtpati” mobil uygulamasına kendi mahallelerindeki sokak köpeklerini fiziksel özellikleri, sağlık ve beslenme bilgileri, konumları ve fotoğrafları ile kaydederek mahalle mahalle tüm şehrin sokak köpeği haritalandırmasını yaparlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından saklanacak ve analiz edilecek bu veritabanı ile birlikte veterinerlik hizmetlerine yönelik yerel yönetim politika yapım süreçleri katılımcı, kapsayıcı ve veri temelli bir hale gelir.

Proje kapsamında mahalledeki tüm aileler, çocuklar ve esnaf da dahil tüm mahalle sakinleri ile bir arada gönüllülük faaliyetleri ve atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir.