LIFE - GIDA GİRİŞİMCİLİĞİ PROJESİ

LIFE Projesi; inovasyon, ekonomik esneklik, güçlendirme ve etkili gelişme için fırsatlar sunmayı amaçlayan bir gıda girişimciliği programıdır. Yenilikçi ekonomik kalkınma ana hedefinin yanı sıra Türkiye'de yaşayan farklı topluluklar arasındaki kültürlerarası anlayışı destekler ve göçmen gruplar ile ev sahibi olan topluluğun sosyal uyumuna katkı sağlamaktadır.  

Girişimci kuluçka programı ile üyeler, Türkiye’de gıda işletmeleri ve sürdürülebilir geçim kaynağı inşa etmektedirler. Eğitimler hem yüz yüze hem de online olmak üzere iki kanaldan katılımcılar ile buluşmaktadır. Program kapsamında her iki ayda bir düzenlenen gastrodiplomasi etkinlikleri aracılığı ile kültürlerarası kaynaşmanın ve paylaşımın artması amaçlanmaktadır. 

Eğitim programları ve etkinliklerin yanı sıra, üyelerin hem tariflerinin hem de hikayelerinin yer aldığı bir yemek kitabı oluşturulmuştur. Bu kitapta farklı etnik kökenden gelen üyelerin hem kişisel hikayeleri hem de geleneksel yemek tarifleri uluslararası alanda okuyucularıyla buluşmaktadır.