GOOGLE KEŞ[email protected]

Google ile MEB arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen Keş[email protected] Projesinde üç modül yer almaktadır:

  1.  5. ve 6. sınıflar için Müfredat Geliştirme ve BTY (Bilişim Teknolojileri ve Yazılım) İçeriği Oluşturma
  2.  İlkokul Öğretmen ve Öğrencileri için BTY (Bilişim Teknolojileri ve Yazılım) Müfredatı ve İçeriği Geliştirme
  3.  Google Öğretmen Portalı 

5. ve 6. Sınıflar için Müfredat Geliştirme ve BTY (Bilişim Teknolojileri ve Yazılım) İçeriği Oluşturma

IDEMA, Google ile MEB arasında imzalanan protokol kapsamında, MEB bakanlığına bağlı tüm ortaokullarda okullarda kullanılacak beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerini hedefleyen temel bir programlama ve teknoloji müfredatı oluşturmuştur.  

Projenin temel amacı, öğretmenlerin derslerinde uygulama yapabilecekleri kaliteli ve uygulanabilir bir BTY dersi içeriği sağlamaktır. Bu kapsamda;

  • Ders içeriklerine yönelik basılı ve görsel materyaller hazırlanmıştır.
  • Ders içeriğinin sunumu için videolar üretilmiştir.
  • Ders içerikleri öğretmenlere yüz yüze eğitimlerle aktarılmıştır.
  • Geliştirilen öğretmen rehberlerinin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak için çevrimiçi destek sağlanmaya devam etmektedir.

2017 Ekim'den itibaren 5,807,643 ortaokul öğrencisinden (5,6,7,8 sınıfları) 5. ve 6. sınıf kitapları ile 2 milyon öğrenciye ulaşılmış,  9.000 BT öğretmenine materyal sağlanmıştır. 

İlkokul Öğretmen ve Öğrencileri için BTY (Bilişim Teknolojileri ve Yazılım) Müfredatı ve İçeriği Geliştirme

BTY içerik geliştirme projesinin ardından, alan dışı sınıf öğretmenlerinin etkin bir şekilde “Bilgi Teknolojileri ve Hesaplamalı Düşünme” dersi içeriğini sunmalarını sağlamak amacıyla kapasite artırma çalışmaları gerçekleştirimiştir.  Bu amaçla, ilköğretim öğretmenleri ve öğrencileri için deneysel öğrenme tekniklerinin kullanıldığı ve drama etkinliklerini bütünleştirilerek hazırlanan dört farklı seviyede bilişim içeriği oluşturulmuştur.

Google Öğretmen Portalı 

IDEMA, bilgisayar öğretmenleri için bir topluluk ve etkileşimli ortam oluşturmak üzere çevrimiçi paylaşım portalı geliştirmeyi amaçlayarak 2017 yılında Google İngiltere ile ortaklık yapmıştır. 

Keş[email protected] Öğretmen Portalı'nın temel amacı, bilgisayar öğretmenleri için adil bir tartışma ortamı ve interaktif bir çevrimiçi ağ oluşturmaktır. Portal, çevrimiçi tartışmalara katılmalarını ve paylaşım oturumlarını deneyimlemelerini, eğitim materyallerini indirmelerini/yüklemelerini ve çevrimiçi takvimde ilgili etkinlikler oluşturmalarını sağlamaktadır. 

Portal ayrıca topluluğu, Google'ın Eğitmenler için Bilgi İşlemsel Düşünme ve Dijital Vatandaşlık ve Güvenlik Sertifika Programları gibi yerelleştirilmiş eğitim içeriğiyle de besler. Online portal üzerinden IDEMA, Türkiye'deki bilişim topluluğunu genişletmek için ulusal, bölgesel veya il bazında etkinlikler, görüşmeler ve topluluk toplantıları düzenlemektedir.