CMPD - SIDEM Gıda Girişimcilik Programı: Küçük Mutfak

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Türkiye'de Kalkınmaya Duyarlı Göç Politikalarının Uygulanmasının Desteklenmesi (SIDEM) Projesi kapsamında göçmenler ve ev sahibi topluluk üyeleri için bir gıda girişimcilik programı yürütmüştür. 

İstanbul’da 13 Şubat – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında ICMPD ve IDEMA ortaklığında, yerel ve küresel gıda endüstrisindeki ev sahibi topluluk ve göçmen gruplarından potansiyel gıda girişimcilerinin iş geliştirme ve yönetim becerilerini geliştirmek ve bu girişimcileri işgücü piyasasına entegre etmek amacıyla kısa dönem Gıda Girişimciliği Programı tasarlanmıştır.

4 haftalık program kapsamında katılımcılara toplamda 25 saatlik girişimcilik eğitimi ve 40 saatlik mutfak eğitimi verilmiştir. Sosyal uyumu sağlamak ve desteklemek amacıyla ev sahibi topluluktan 6 aday ve göçmenlerden 4 aday programdan yararlanmıştır. Program süresince verilen hizmetler şu şekildedir:

  1. Gıda girişimciliği eğitimi ve atölye içeriklerinin tasarlanması ve geliştirilmesi, 
  2. 10 proje katılımcısına, toplam 5 eğitim kursunun verilmesi, 
  3. 10 proje katılımcısı ile, toplam 8 atölye çalışması gerçekleştirilmesi,
  4. Projenin yönetimi ve raporlanması.