Startup’ların Başarısına Etki Eden Şaşırtıcı Unsur

04.8.2016

Amerikalı bir profesör, direkt uçuşların bir startup’ın başarısında önemli olduğunu açıkladı.

Massachussets Teknoloji Enstitüsü (Massachussets Institute of Technology) profesörü Xavier Giroud, bir startup’a* yapılan yatırımın başarılı olmasında iki taraf arasında direkt uçuş yapılabilmesinin avantaj olduğunu açıkladı.

Araştırma; 30 yıllık bir dönemde, 3.000’den fazla risk sermayesi** şirketi ile çalışan yaklaşık 23.000 startup’ı inceliyor. Dünya genelinde 2014 yılında en çok risk sermayesi yatırımı yapan ülkeler ise %52’lik bir oranla ABD, %15.5 ile Çin, %10.5 ile Avrupa, %5 ile Hindistan, %1.9 ile İsrail ve %1.4 ile Kanada.

Elde edilen en önemli bulgu ise iki tür startup olduğu. Birincisi, daha verimli olan, seyahat imkanından ötürü yatırım sürecinde risk sermayesi ile yakın çalışan startup’lar; ikincisi ise, seyahat imkanına sahip olmayan, risk sermayesinin daha az karışmış olduğu startup’lar.

*Startup: Genç yenilikçi şirket

**Risk sermayesi: Profesyoneller tarafından oluşturulan fon. Genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek kararlılık potansiyeli olan projelere yatırım yapılır.