UPS

Birlikte Yürüttüğümüz Projeler

Sağlam KOBİ

KOBİ’lerin afetlere hazırlık süreçlerine ve yaşanabilecek olası afetlerin ardından iş hayatına hızla dönmelerine destek sağlamayı amaçlayan proje kaps...