Koç Holding

Birlikte Yürüttüğümüz Projeler

Mahallede Ortak Yaşam Projesi

Mekansal, sosyal ve ekonomik düzlemlerinin iç içe geçmiş yapıda olduğunu ve bu yapının kapsayıcı şehirlerin temelinde olmasından hareketle tasarladığı...