İnsani Yardım

IDEMA, kalkınma yönetimi odaklı yaklaşımını son 10 yıldır yürüttüğü projelerle hayata geçirmiştir. Son üç yıldır ise yardımların etkin yönetimi, göç, göç entegrasyonu temelinde proje ve faaliyetler hayata geçirmektedir.

Bu bağlamda başta son yıllarda Türkiye’ye Suriye, Irak, Afganistan gibi ülkelerden gelen ve yerleşen insanlarımıza sunulan insani yardım hizmetlerinin daha etkin, verimli ve kaliteli ve insan odaklı sunulabilmesi için IDEMA kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının kadın, çocuk, genç, engelli gibi önemli toplumsal gruplara kapasite geliştirme projelerini yürütmektedir.

Bu bağlamda ilgili kurumlar çalışmaların etkin yürütülmesi ve sonuçlarının kalkınma odaklı olması için IDEMA’nın bu kalkınma yönetimi hizmetine başvurmaktadır.

IDEMA, Suriye’den gelen sığınmacılar başta olmak üzere, dezavantajlı toplumsal grupların istihdam edilebilirliği ve mesleki beceri geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu bağlamda, uzun vadede kalıcı olması öngörülen sığınmacıların çocuk, genç, kadın, engelli ve çalışma çağında olanlar temelinde mesleki kazanımlar ve istihdam edilebilirliklerine yönelik proje ve çalışmalar geliştirmektedir.

Bu çerçevede uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarınınuygulayabileceği ve destekleyeceği bir çok proje yer almaktadır. Bu projeler ile mesleki eğitim, girişimcilik ve istihdam edilebilirlik üzerine farklı kapasite geliştirme, işbaşı uygulama ve uzun vadede meslek edindirme ve geçim kaynaklarını güçlendirmek hedeflenmektedir.

IDEMA, insani yardım alanında proje yöneten, bu alanda fon desteği sağlayan, yeni uygulama geliştirmek isteyen kurum ve kuruluşlara izleme, değerlendirme ve analiz hizmeti sunmaktadır. Bu çalışma kapsamında IDEMA ilgili kurumların yürütmüş oldukları projelerin dışarıdan değerlendirilmesi hizmeti sunarak ilgili projelerin etkin yönetimi, hedef kitleye etkisi, paydaşlar ile etkileşimi, uygulamanın sürdürülebilirliği gibi alanları inceleyerek saha çalışmaları, odak grup görüşmeleri, anket uygulamaları ile kapsamlı rapor ve analizler üretmektedir.

Bu rapor ve analizler temelinde ilgili kurumlar ayrıca insani yardım projeleri kapsamında strateji geliştirme hizmeti de almaktadır. Bu kapsamda ilgili kurumları uzun vadede kamu ilişkileri, proje uygulama alanları, insan kaynağı yönetimi, kaynak geliştirme, ilgili fonların yönetim metodolojisi konusunda stratejiler geliştirilmektedir.

İnsani yardım alanı son on yılda dünyada önemli bir iş kolu ve istihdam alanı haline gelmiştir. Özellikle uluslararası yardım kuruluşları dünyanın bir çok noktasında iyi iş olanakları ve insani yardım alanında çalışma imkanı sunmaktadır. Son 3 yıllık süreçte Türkiye özellikle Suriyeli sığınmacılarayönelik yapılan insani yardım çalışmaları nedeniyle uluslararası insani yardım kuruluşlarının çalışma alanı olmuştur.

IDEMA, önceki yıllarda hayata geçirdiği Kalkınma Okulu aracılığı ile insani yardım alanında uzmanlar yetiştirmek ve kariyer olanakları sunmak amacıyla İnsani Yardım Yönetimi eğitimleri sunmaktadır. Bu kapsamda İnsani Yardım çalışmalarının farklı kollarına yönelik uzmanlık programları hazırlanmıştır.

Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası insani yardım kuruluşları farklı bir çok ülkeden ve Türkiye’den istihdam sağlamaktadır. İlgili kuruluşların insani yardım yönetme, ekip yönetimi ve kapasite geliştirme konusunda ihtiyaçları sürmektedir. Bu bağlamda IDEMA, insani yardımda kariyer gelişimine yönelik olarak ilgili kuruluşlara insani yardım aktörleri, kalkınma yönetimi, proje yönetimi, kamu ilişkileri, iletişim, strateji, lojistik, proje finans yönetimi, saha koordinasyonu gibi bir çok alanda eğitimler sunmaktadır.