Eğitim ve Öğretim Tasarımı

IDEMA Eğitim Programları çalışma ekibi, kurumların kurumsal sosyal sorumluluk stratejileri doğrultusunda, ilk olarak eğitim alanında yenilikçi proje fikirlerinin analiz edilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Proje ortaklarının bulunması, uygulama sürecine dahil edilmesi ve tüm stratejilerinin geliştirilmesi ile sürdürülebilir bir çalışma takvimi oluşturulmaktadır.

Geliştirilen proje içeriklerinin pilot uygulama çalışması ve raporlanması, sonrasında yapılacak ara değerlendirme çalışmaları ile program tasarımı yaygın uygulamaya hazırlanmaktadır. Proje uygulayıcıları için gerekli eğitimlerin verilmesi ve projenin tüm saha uygulamalarının takip edilmesi, raporlanması da yapılan çalışmalar arasında yer almaktadır.

Yenilikçi ve uygun öğretim tasarımı modelleri ile hazırlanan eğitim programlarının geliştirilmesi ya da var olan bir programın adapte edilmesi konusunda, programın kapsam ve alanına uygun olarak oluşturulan ekip, öğretim tasarımcıları, alan uzmanları ve akademik danışmanlardan oluşmaktadır.

Basılı, dijital ya da uygulama olarak hazırlanabilecek eğitim içerik ve materyaller, kullanım alanı ve hedef kitlesine uygun olarak tasarlanmakta ve illistre edilmektedir. Tasarlanan içerik ve materyallerin, kalıcı etki yaratması, gelişen eğitim teknolojisi ile güncelliği, sürdürülebilirliği, formal eğitime uygunluğu gözetilmektedir.  

Geliştirilen eğitim programları kapsamında, basılı ya da dijital uygulama şeklinde çocuk ve gençlere yönelik süreli ve süresiz yayınlar da tasarlanmakta ve içeriğinin geliştirilmesi konusunda hizmet verilmektedir.

Hedef kitleye uygun olarak tasarlanacak yayınlar, uzman ekipler ve çizerler tarafından oluşturulmaktadır. Bu kapsamda kitap, rehber, dergi, broşür, dijital uygulamalar geliştirilebilecek yayınlar arasındadır.

Geliştirilen öğretim programları içerisinde, program kazanımlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi başta olmak üzere, programların etkisinin araştırılması, performansının ölçülebilmesi için program özelinde ölçme ve değerlendirme stratejileri geliştirilmektedir. Yine programa özel olarak tasarlanacak yöntem ve teknikler ile toplanan veriler, uzmanlar tarafından analiz edilerek raporlanmaktadır.