Dr. Ali Ercan Özgür: “Guyana Kooperatif Cumhuriyeti, Kooperatifçilik ve Kalkınma”

26.11.2016

Guyana Kooperatif Cumhuriyeti

Guyana; Güney Amerika’da 215.000 kilometrekare alana yayılan ve bu alanın %80’ini yağmur ormanlarının oluşturduğu bir ülkedir.  Önceki yıllarda İngiliz, Fransız ve Hollanda sömürgesi olarak tarihteki yerini alan ülke Güney Amerika’da tek İngilizce konuşulan ülkedir.

1966 yılında İngiltere’den bağımsızlığını kazandıktan sonra ülkede kooperatifler aracılığı ile bir hareket başlatılmış ve özellikle en yoksul vatandaşların koooperitifler aracılığı ile ekonomik faaliyete dahil olmaları sağlanmıştır. Bu süreci “zayıf insanları gerçek insana” dönüştürmek olarak tanımlayan Guyana Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri; küresel yoksulluk sorunu, insanların sürdürülebilir geçim kaynağına erişimi, toprak reformu ve mülkiyet hakkı gibi birçok alanda iyi bir model sunuyor. Elbette modelin ilk başlatıldığından günümüze ne kadar iyi uygulandığı ve kalkınma yönetiminin içselleştirilebilmesi, Guyana için bir sorun alanı olarak duruyor.

Guyana Kooperatif Cumhuriyeti’ni, kuruluşunu yaptığımız bir kooperatif çalışması kapsamında T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nde bu konuya kalpten destek veren değerli bir Kooperatif Başmüfettişimiz’den öğrendim. Son yıllarda bu alanda artan kooperatifler ve kendi kooperatif girişimimiz sonrası bu alanı biraz daha araştırmak ve paylaşmak istedim.

Kooperatifçilik

Toplumsal kalkınma için bireylerin gönüllülük ilkesi ve işletme yöntemleri ile bir araya gelerek oluşturduğu kooperatifler, Uluslararası Kooperatifler Birliği tanımına göre; “Ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar.”

Kooperatifler, son yıllarda kamu tarafından da teşvik edilmektedir. Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü verilerine göre tüm dünyada kooperatiflere üye sayısı 1 Milyar kişidir. Bu kapsamda dünyadaki her 7 kişiden birisi kooperatif üyesidir. Yine aynı verilere göre;

“Kore’de Su ürünlerinin %70’ini; Brezilya’da tarımsal ürünlerin %40’ını; Bolivya’da tasarrufların %25’ini; Kolombiya’da sağlık sektörünün %25’ini; Singapur’da perakende sektörünün %55’ini, Danimarka’da %35’ini ve Macaristan’da %15’ini kooperatifler karşılamaktadır.”

Ayrıca Yeni Zelanda ve Paraguay’da milli gelirin %3 kooperatifler tarafından üretilirken, Japonya’da da gıda sektöründe yılda 34 Milyar Dolar üreten kooperatifler önemli bir yer tutmaktadır. Dünyada ilk kooperatifler*, İngiltere’de dokuma işçileri, Fransa’da marangozlar, Almanya’da esnaflar tarafından kurulmuş ve bu kooperatifler hammadde alımı üzerine oluşturulmuştur.

Haberin devamı için; http://bit.ly/2deom8L adresini ziyaret ediniz.