Kurumsal Sosyal Sorumluluk

IDEMA kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı temelinde şirketlerin kendi iş süreçleri ile uyumlu KSS stratejilerinin olması gerektiğine inanmaktadır. Bu doğrultuda şirketlere KSS Durum Analizi hizmeti sunulmaktadır.

KSS Durum Analizi çalışması bir şirketin iş alanı ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak yapılan tüm iş süreçlerini analiz ederek şirketin bünyesindeki mevcut sosyal sorumluluk uygulamalarını ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra şirket içindeki hayır severlik, gönüllülük, bağış, proje desteği, şirket paydaşları ile yürütülen ve uluslararası KSS standartları ile uyumlu olacak tüm faaliyetler taranmaktadır. Bu tarama süreci sonrası şirketin KSS kodları ve potansiyeli ortaya çıkarılmaktadır.

KSS Durum Analizi ile birlikte yapılması beklenen bu çalışma ile şirketin mevcut çalışmaları ve şirket hedefleri ile uyumlu biçimde KSS Stratejisi oluşturması hizmeti sağlanmaktadır.

Bu bağlamda şirketi içi kısa KSS strateji eğitimi ve farklı departmanlar ile görüşmeler sonrası yapılacak arama konferansı sonucu şirketin KSS stratejisi çok yıllı olarak hazırlanmaktadır. KSS stratejisi kamuoyu ve paydaşlara sunulacak biçimde tasarlanmaktadır.

KSS, şirketlerin son yıllarda artan bir önemle iş süreçlerine dâhil ettikleri bir uygulama alanıdır. Bu kapsamda şirketler sosyal sorumluluk alanında İş Hayatında İnsan Hakları, ISO 26000, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, OECD KSS İlkeleri gibi uluslararası araçları veya kendi özgün stratejilerini kullanarak birçok KSS uygulamasını hayata geçirmektedir.

Bu bağlamda şirketler paydaşları ve kamuoyunu bilgilendirmek ve daha hesap verebilir olmak amacıyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürdülebilirlik Raporları hazırlamaktadır. Yukarıdaki ilkeler ve rehber temelinde hazırlanan bu raporlar dışarıdan bir etki ve değerlendirme ile analiz edilerek paylaşılmaktadır.

IDEMA gençler, kadınlar, engelliler, afetler ve çevre konusunda pek çok sosyal sorumluluk projesinin yanı sıra girişimcilik, sosyal girişimcilik, eğitim gibi birçok alanda farklı kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu işbirliklerini geliştirmiş ve yönetmiştir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin şirketin iş alanı, şirket stratejileri ve dünya – ülke kalkınma stratejileri ile uyumlu olması beklenmektedir.

IDEMA, 2001 yılından itibaren Türkiye’de ve çeşitli gelişmekte olan ülkelerde saha, proje yönetimi, organizasyon, teknoloji ve yenilikçi uygulamalar ve etkinlik yönetimi becerileriyle kaliteli ve kalkınma odaklı sosyal sorumluluk projeleri yürütmüştür. Bu bağlamda, IDEMA, şirketlerin ihtiyaçları ve stratejileri ile uyumlu ve kalkınma odaklı KSS projeleri geliştirme, yönetme ve raporlama konusunda entegre bir hizmet sunmaktadır.